CTV.HIENPC.NET

Mua bán bản quyền giá rẻ, bạn mua gì mình bán nấy !
Lưu ý: Chỉ bán hàng cho các cá nhân nhầm mục đích trải nghiệm thử bản quyền. Không bán cho tổ chức, công ty, doanh nghiệp,... sử dụng trong công việc nha !


THÔNG BÁO :
• Điều kiện để trở thành Cộng tác viên của HIENPC là bạn phải mua tối thiểu 2 sản phẩm mỗi tháng ạ.
• Sản phẩm có bảo hành, luôn luôn rẻ nhất thị trường.

CTV.HIENPC.NET
Windows HIENPC

WINDOWS GIÁ RẺ

Key Windows 11 Pro 1 PC giá 70K
Key Windows 11 Home 1 PC giá 70K
Key Windows 11 Pro for Workstations 1 PC giá 70K
Key Windows 11 Education 1 PC giá 70K
Key Windows 11 Enterprise 1 PC giá 70K
Key Windows 10 Pro 1 PC giá 70K
Key Windows 10 Home 1 PC giá 70K
Key Windows 10 Pro for Workstations 1 PC giá 70K
Key Windows 10 Education 1 PC giá 70K
Key Windows 10 Enterprise 1 PC giá 70K
Key Windows 10 Enterprise LTSC 2021 1 PC giá 70K
Key Windows 10 Enterprise LTSC 2019 1 PC giá 70K
Key Windows 10 Enterprise LTSB 2016 1 PC giá 70K
Key Windows 8.1 Pro 1 PC giá 70K
Key Windows 8.1 Enterprise 1 PC giá 70K
Key Windows 7 Ultimate 1 PC giá 70K
Key Windows 7 Professional 1 PC giá 70K
Key Windows 7 Home Premium 1 PC giá 70K
Key Windows 7 Enterprise 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2022 Datacenter 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2022 Standard 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2019 Datacenter 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2019 Standard 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2016 Datacenter 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2016 Standard 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2012 R2 Datacente 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2012 R2 Standard 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2012 Datacenter 1 PC giá 70K
Key Windows Server 2012 Standard 1 PC giá 70K

Office HIENPC

OFFICE GIÁ RẺ

Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 90K
Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 80K
Key Office 2016 Pro Plus 1 PC giá 70K
Key Office 2013 Pro Plus 1 PC giá 70K
Key Office 2010 Pro Plus 1 PC giá 70K
Key Visio 2021 Pro 1 PC giá 70K
Key Visio 2019 Pro 1 PC giá 70K
Key Visio 2016 Pro 1 PC giá 70K
Key Project 2021 Pro 1 PC giá 70K
Key Project 2019 Pro 1 PC giá 70K
Key Project 2016 Pro 1 PC giá 70K
[Bind] Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 330K
[Bind] Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 280K
[Bind] Key Office 2016 Pro Plus 1 PC giá 150K
[Bind] Key Visio 2019 Pro 1 PC giá 150K
[Bind] Key Project 2019 Pro 1 PC giá 150K
Key Office 2021 Home & Business for 1 Mac giá 330K
Key Office 2019 Home & Business for 1 Mac giá 150K
Key Office 2016 Home & Business for 1 Mac giá 150K
Nâng cấp Microsoft 365 Family 1 User giá 200K năm
--------------------------------------------------
* Nếu mua Windows/Office số lượng nhiều :
Mua 1 lần 10 key : giá 65K mỗi key ~ 650K
Mua 1 lần 20 key : giá 60K mỗi key ~ 1200K
Mua 1 lần 50 key : giá 55K mỗi key ~ 2750K
Mua 1 lần 100 key : giá 50K mỗi key ~ 5000K
Mua càng nhiều giá càng rẻ, có thể thương lượng giá.

Kaspersky HIENPC

KASPERSKY GIÁ RẺ

Key Kaspersky Anti-Virus 1 PC giá 80K năm
Key Kaspersky Anti-Virus 2 PC giá 150K năm
Key Kaspersky Anti-Virus 3 PC giá 210K năm
Key Kaspersky Anti-Virus 4 PC giá 260K năm
Key Kaspersky Anti-Virus 5 PC giá 300K năm
Key Kaspersky Internet Security 1 PC giá 80K năm
Key Kaspersky Internet Security 2 PC giá 150K năm
Key Kaspersky Internet Security 3 PC giá 210K năm
Key Kaspersky Internet Security 4 PC giá 260K năm
Key Kaspersky Internet Security 5 PC giá 300K năm
Key Kaspersky Total Security 1 PC giá 90K năm
Key Kaspersky Total Security 2 PC giá 170K năm
Key Kaspersky Total Security 3 PC giá 240K năm
Key Kaspersky Total Security 4 PC giá 300K năm
Key Kaspersky Total Security 5 PC giá 350K năm
Key Kaspersky Standard 1 PC giá 80K năm
Key Kaspersky Standard 2 PC giá 150K năm
Key Kaspersky Standard 3 PC giá 210K năm
Key Kaspersky Standard 4 PC giá 260K năm
Key Kaspersky Standard 5 PC giá 300K năm
Key Kaspersky Plus 1 PC giá 90K năm
Key Kaspersky Plus 2 PC giá 170K năm
Key Kaspersky Plus 3 PC giá 240K năm
Key Kaspersky Plus 4 PC giá 300K năm
Key Kaspersky Plus 5 PC giá 350K năm
Kaspersky VPN có sẵn trong bộ Kaspersky Plus

Point Fshare HIENPC

POINT FSHARE GIÁ RẺ

Gói 10K Point Fshare giá 20K VND
Gói 20K Point Fshare giá 39K VND
Gói 50K Point Fshare giá 89K VND
Gói 100K Point Fshare giá 169K VND
Gói 200K Point Fshare giá 319K VND
Gói 500K Point Fshare giá 749K VND

Youtube HIENPC

YOUTUBE GIÁ RẺ

Nâng cấp YouTube Premium giá 300K năm

ChatGPT HIENPC

CHATGPT GIÁ RẺ

Tài khoản ChatGPT giá 30K

CCleaner HIENPC

CCLEANER GIÁ RẺ

Key CCleaner Professional giá 70K năm

Autodesk HIENPC

AUTODESK GIÁ RẺ

Nâng cấp AutoCAD giá 300K năm
Nâng cấp Revit giá 300K năm
Nâng cấp 3ds Max giá 300K năm

Adguard HIENPC

ADGUARD GIÁ RẺ

Key AdGuard Premium 1 thiết bị giá 120K
Key AdGuard Premium 3 thiết bị giá 320K
Key AdGuard Personal 3 thiết bị giá 520K
Key AdGuard Family 9 thiết bị giá 800K

IDM HIENPC

IDM GIÁ RẺ

Key Internet Download Manager 1 PC giá 400K
*HIENPC là đại lý chính thức của IDM. (xem chi tiết)

Bạn muốn được hổ trợ một cách tốt nhất?