CTV.HIENPC.NET

Mua bán bản quyền giá rẻ, bạn mua gì mình bán nấy !
Lưu ý: Chỉ bán hàng cho các cá nhân nhầm mục đích trải nghiệm thử bản quyền. Không bán cho tổ chức, công ty, doanh nghiệp,... sử dụng trong công việc nha !


THÔNG BÁO :
• Cộng tác viên chủ yếu Windows/Office/Kaspersky
• Điều kiện để trở thành Cộng tác viên của HIENPC là bạn phải mua tối thiểu 5 sản phẩm trong mỗi tháng ạ.
• Bản quyền yêu cầu kích hoạt trong vòng vài ngày...

CTV.HIENPC.NET
Key Windows HIENPC

KEY WINDOWS GIÁ RẺ

Key Windows 11 Pro 1 PC giá 80K
Key Windows 11 Home 1 PC giá 90K
Key Windows 10 Pro 1 PC giá 80K
Key Windows 10 Home 1 PC giá 90K
Key Windows 8.1 Pro 1 PC giá 80K
Key Windows Server 2022 Datacenter 1 PC giá 100K
Key Windows Server 2022 Standard 1 PC giá 100K
Key Windows Server 2019 Datacenter 1 PC giá 80K
Key Windows Server 2019 Standard 1 PC giá 80K
Key Windows Server 2016 Datacenter 1 PC giá 80K
Key Windows Server 2016 Standard 1 PC giá 80K
Mua số lượng nhiều : Áp dụng cho Windows / Office :
- Đối với giá 80K : mua 1 lần 5 key thì giá 75K, mua 10 giá 70K, mua 20 giá 65K, mua 50 giá 60K.
- Đối với giá 90K : mua 1 lần 5 key thì giá 85K, mua 10 giá 80K, mua 20 giá 75K, mua 50 giá 70K.
- Đối với giá 100K : mua 1 lần 5 key thì giá 95K, mua 10 giá 90K, mua 20 giá 85K, mua 50 giá 80K.

Key Office HIENPC

KEY OFFICE GIÁ RẺ

Tài khoản Office 365 Pro Plus 5 PC giá 80K
Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 80K
Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 80K
Key Office 2016 Pro Plus 1 PC giá 80K
Key Visio 2021 Pro 1 PC giá 100K
Key Visio 2019 Pro 1 PC giá 80K
Key Visio 2016 Pro 1 PC giá 80K
Key Project 2021 Pro 1 PC giá 100K
Key Project 2019 Pro 1 PC giá 80K
Key Project 2016 Pro 1 PC giá 80K
[Bind] Key Office 2021 Pro Plus 1 PC giá 220K
[Bind] Key Office 2019 Pro Plus 1 PC giá 200K
Key Office 2021 Home & Business for 1 Mac giá 220K
Key Office 2019 Home & Business for 1 Mac giá 200K
Key Office 2016 Home & Business for 1 Mac giá 180K
Gói Microsoft Office 365 Family 1 User giá 200K năm

Key Kaspersky HIENPC

KEY KASPERSKY GIÁ RẺ

Key Kaspersky Internet Security 1 PC giá 100K năm
Key Kaspersky Internet Security 2 PC giá 180K năm
Key Kaspersky Internet Security 3 PC giá 240K năm
Key Kaspersky Internet Security 4 PC giá 310K năm
Key Kaspersky Internet Security 5 PC giá 360K năm
Key Kaspersky Total Security 1 PC giá 120K năm
Key Kaspersky Total Security 2 PC giá 210K năm
Key Kaspersky Total Security 3 PC giá 290K năm
Key Kaspersky Total Security 4 PC giá 360K năm
Key Kaspersky Total Security 5 PC giá 400K năm
Kaspersky Standard = Kaspersky Internet Security
Kaspersky Plus = Kaspersky Total Security

Point Fshare HIENPC

POINT FSHARE GIÁ RẺ

Gói 10K Point Fshare giá 20K VND
Gói 20K Point Fshare giá 39K VND
Gói 50K Point Fshare giá 89K VND
Gói 100K Point Fshare giá 169K VND
Gói 200K Point Fshare giá 319K VND
Gói 500K Point Fshare giá 749K VND

Youtube Premium HIENPC

YOUTUBE PREMIUM GIÁ RẺ

Gói YouTube Premium 1 năm giá 300K

ChatGPT HIENPC

CHATGPT GIÁ RẺ

Tài khoản ChatGPT giá 40K

Key Adguard HIENPC

KEY ADGUARD GIÁ RẺ

Key AdGuard Premium 1 thiết bị giá 130K
Key AdGuard Premium 3 thiết bị giá 330K
Key AdGuard Personal 3 thiết bị giá 520K
Key AdGuard Family 9 thiết bị giá 800K

Key IDM HIENPC

KEY IDM GIÁ RẺ

Key Internet Download Manager 1 PC giá 410K
Key Internet Download Manager 2 PC giá 800K
Key Internet Download Manager 3 PC giá 1170K
*HIENPC là đại lý chính thức của IDM. (xem chi tiết)

Bạn muốn được hổ trợ một cách tốt nhất?